Mã hàng:

ĐẦU DẪN HƯỚNG MÁY BẮN LỖ ( Máy xung tia lửa điện điện )

VNĐ

 

ĐẦU DẪN HƯỚNG MÁY BẮN LỖ ( Máy xung tia lửa điện điện ) có rất nhiều kích thước lỗ cũng như chiều dài khác nhau.

Kính Mời quý khách hàng lựa chọn đầu dẫn hướng phù hợp cho máy bắn lỗ ( máy xung tia lửa điện ) tại xưởng mình: 

 

STT

KÍCH THƯỚC DẪN HƯỚNG

STT

KÍCH THƯỚC DẪN HƯỚNG

1

Dẫn hướng máy bắn lỗ 0.7 * 42mm

13

Dẫn hướng máy bắn lỗ 1.0 * 42mm

2

Dẫn hướng máy bắn lỗ 0.4 * 42mm

14

Dẫn hướng máy bắn lỗ 0.8 * 25mm

3

Dẫn hướng máy bắn lỗ 0.6 * 42mm

15

Dẫn hướng máy bắn lỗ 0.3 * 35mm

4

Dẫn hướng máy bắn lỗ 0.6 * 35mm

16

Dẫn hướng máy bắn lỗ 0.4 * 35mm

5

Dẫn hướng máy bắn lỗ 0.9 * 42mm

17

Dẫn hướng máy bắn lỗ 0.7 * 35mm

6

Dẫn hướng máy bắn lỗ 1.0 * 35mm

18

Dẫn hướng máy bắn lỗ 0.5 * 25mm

7

Dẫn hướng máy bắn lỗ 0.8 * 42mm

19

Dẫn hướng máy bắn lỗ 1.0 * 25mm

8

Dẫn hướng máy bắn lỗ 0.9 * 35mm

20

Dẫn hướng máy bắn lỗ 0.3 * 25mm

9

Dẫn hướng máy bắn lỗ 0.7 * 25mm

21

Dẫn hướng máy bắn lỗ 0.4 * 25mm

10

Dẫn hướng máy bắn lỗ 0.3 * 42mm

22

Dẫn hướng máy bắn lỗ 0.9 * 25mm

11

Dẫn hướng máy bắn lỗ 0.5 * 42mm

23

Dẫn hướng máy bắn lỗ 0.8 * 35mm

12

Dẫn hướng máy bắn lỗ 0.5 * 35mm

24

Dẫn hướng máy bắn lỗ 0.6 * 25mm

HOTLINE 0974.616.616
Chi tiết sản phẩm
Bình luận
Danh sách so sánh
Xem kết quả
X