Mã hàng:

LƯỠI CƯA NHÔM HỢP KIM ACM

VNĐ
HOTLINE 0974.616.616
Chi tiết sản phẩm

ĐƯỜNG KÍNH LƯỠI CƯA  ĐĨA  QUY ĐỔI THEO HỆ INCH

ĐƯỜNG KÍNH LƯỠI CƯA ĐĨA ( mm )

16 inch

 405 * 3.2 * 25.4 * 60T

16 inch

 405 * 3.2 * 25.4 * 80T

16 inch

405 * 3.2 * 25.4 * 100T

16 inch

405 * 3.2 * 25.4 * 120T

18 inch

 455 * 4.0 * 25.4 * 60T

18 inch

455 * 4.0 * 25.4 * 80T

18 inch

 455 * 4.0 * 25.4 * 100T

18 inch

455 * 4.0 * 25.4 * 120T

20 inch

 500 * 4.4 * 30 * 100T

20 inch

 500 * 4.4 * 30 * 120T

22 inch

 550 * 5.0 * 30 * 120T

22 inch

 550 * 5.0 * 30 * 144T

24 inch

 600 * 5.0 * 38 * 120T

24 inch

 600 * 5.0 * 38 * 144T

14 inch

 355 * 3.0 * 25.4 * 60T

30 inch

760*6.0*25.4*120T

36 inch

910*7.0*50*120T

 

 

 

Bình luận
Danh sách so sánh
Xem kết quả
X