Mã hàng:

Xi lanh quay SMC CRB2BW, CDRB2BW10, 15/20/30 / 40-90S-180S-270S

VNĐ

Xi lanh quay SCM Model: 

 

STT

MÃ XY LANH

STT

MÃ XY LANH

1

CDRB2BW30-90S

10

CDRB2BW20-90SZ

2

CDRB2BW30-180S

11

CDRB2BW20-180SZ

3

CDRB2BW30-270S

12

CDRB2BW20-270SZ

4

CDRB2BW40-90S

13

CDRB2BW15-90S

5

CDRB2BW40-180S

14

CDRB2BW15-180S

6

CDRB2BW40-270S

15

CDRB2BW15-270S

7

CDRB2BW20-90S

16

CDRB2BW10-90S

8

CDRB2BW20-180S

17

CDRB2BW10-180S

9

CDRB2BW20-270S

18

CDRB2BW10-270S

 

HOTLINE 0974.616.616
Chi tiết sản phẩm
Bình luận
Danh sách so sánh
Xem kết quả
X