Dầu máy nén lạnh gốc khoáng Total Lunaria FR 46

Total Lunaria FR – gốc khoáng naphtenic. Bôi trơn xy lanh, ổ đỡ và các phớt của tất cả các máy nén lạnh. Bôi trơn các máy nén lạnh trục vít: – Trục vít song song. – Trục vít đơn với cơ cấu bánh răng loại Zimmern. Total Lunaria FR tương thích với hầu hết các môi chất làm lạnh CFC và với a-mô-ni-ắc trong điều kiện hoạt động phù hợp. (Nhiệt độ bốc hơi cao hơn -15°C).

 •  Đặt một câu hỏi

  Dầu máy nén lạnh gốc khoáng Total Lunaria FR 46

  Đặt một câu hỏi

    ... người đang xem nội dung này

    Chia sẻ
  Trust

  Bao bì: Phuy 208 lít

  Thông số kỹ thuật:

  Dầu máy nén lạnh gốc khoáng naphtenic

  Ứng Dụng

  Máy nén lạnh sử dụng CFC, HCFC hoặc NH3 làm môi chất làm lạnh
  • Bôi trơn xy lanh, ổ đỡ và các phớt của tất cả các máy nén lạnh.
  • Bôi trơn các máy nén lạnh trục vít: – Trục vít song song. – Trục vít đơn với cơ cấu bánh răng loại Zimmern.
  • LANARIA FR tương thích với hầu hết các môi chất làm lạnh CFC và với a-mô-ni-ắc trong điều kiện hoạt động phù hợp. (Nhiệt độ bốc hơi cao hơn -150C) (*).

  (*) Trên thực tế, đối với ứng dụng máy lạnh với ammoniac ở nhiệt độ thấp, khuyến nghị sử dụng các loại dầu chuyên dùng Total Lunaria NH hoặc Total Lunaria SH.

  Hiệu năng

  • Tiêu chuẩn quốc tế Sự chấp thuận / tham chiếu OEM
  • ISO 6743-3: DRA.
  • APV, BOCK, BITZER, GRAM, CARRIER, GRASSO, HOWDEN, J&E HALL, SABROE, YORK.

  Ưu Điểm

  • An toàn máy nén
  • Điều kiện hoạt động rộng
  • Khả năng ổn định hóa học cao với các môi chất làm lạnh.
  • Không xuất hiện lớp mạ đồng.
  • Có thể trộn lẫn rất tốt với các môi chất làm lạnh cho phép dầu luân chuyển tốt về máy (nhiệt độ bốc hơi cao hơn -15°C).

  Đặc Tính Kỹ Thuật

  Các đặc tính tiêu biểu Phương pháp Đơn vị tính Total Lunaria FR
  32 46 68 100
  Tỷ trọng ở 15°C ISO 3675 kg/m3 890 893 894 898
  Độ nhớt ở 40°C ISO 3104 mm2/s 32 46 68 100
  Độ nhớt ở 100°C ISO 3104 mm2/s 4,7 5,3 7 8,8
  Điểm kết tụ keo R12 °C -56 -53 -50 -37
  Điểm đông đặc ISO 2592 °C -40 -35 -34 -30
  Điểm chớp cháy cốc hở ISO 2592 °C 165 171 175 198
  Close My Cart
  Close Wishlist
  Close Recently Viewed
  Close
  Close
  Danh mục